Algemene voorwaarden

Boekings- en annuleringsvoorwaarden


 • Na het invullen van het aanmeldingsformulier en het accepteren van de Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring is de inschrijving definitief.
 • De betaling voor een lesblok en workshop dient zeven dagen voor aanvang van de start/uitvoerdatum te zijn voldaan. Binnen 48 uur ontvang je een bevestiging per email van de reservering. Hierin staat het te betalen bedrag vermeld.
 • Er vindt geen restitutie van het lesgeld plaats als niet alle lessen zijn gevolgd gedurende het lesblok.
 • De aanbetaling (ad. € 50,-) voor een retreat dient binnen zeven dagen, na reservering, te zijn voldaan. Binnen 48 uur ontvang je een bevestiging per email van de reservering. Hierin staat het te betalen bedrag vermeld.
 • Het restantbedrag dient uiterlijk twee weken voor de aankomstdatum te zijn voldaan.
 • Bij annulering vanaf de 7e dag tot de dag van aankomst zal een deel van het betaalde bedrag worden terugbetaald (min aanbetaling + 35% van de reissom).
 • Naast annuleren is het mogelijk een vervangende deelnemer aan te melden, dit dient uiterlijk een dag voor aanvang van de aankomst/startdatum aan Yoga boerderij Oene te zijn doorgegeven.
 • In het geval van een besloten groep is de persoon die reserveert, de verantwoordelijke. Deze draagt zorg voor de (aan)betaling van de gehele groep.
 • De (aan)betaling dient binnen zeven dagen, na reservering, te zijn voldaan. Binnen 48 uur ontvang je een bevestiging per email van de reservering. Hierin staat het te betalen bedrag vermeld.
 • De aanbetaling voor een besloten groep bedraagt 35% van de totale arrangementsprijs.
 • Het restantbedrag dient uiterlijk twee weken voor de gereserveerde datum te zijn voldaan.
 • Bij annulering vanaf de 7e dag tot de gereserveerde dag zal een deel van het betaalde bedrag worden terugbetaald (min aanbetaling + 35% van de arrangementsprijs)
 • Yoga boerderij Oene heeft het recht lessen, workshops of retreats te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door Yoga boerderij Oene heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde.
 • De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
 • Yoga boerderij Oene heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan lessen, workshops of retreats.


Aansprakelijkheid


 • Yoga boerderij Oene zal zorg dragen voor een goed en verzorgd verloop van de lessen, workshops en retreats.
 • Deelname aan lessen, workshops of retreat is geheel op eigen risico. Yoga boerderij Oene is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.


Medische disclaimers


 • De yoga-activiteiten zoals wij die aanbieden zijn niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd behandelaar.
 • Bij twijfel over deelname aan lessen, workshops of retreat dient aanbeveling om uw arts en/of specialist hierover te raadplegen.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om medicijngebruik, fysieke en/of psychische klachten door te geven aan de docent. Deze informatie zal strikt vertrouwelijk worden behandeld en dient uitsluitend voor gebruik tijdens de lessen.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf om niets te forceren en klachten serieus te nemen.


Wijziging in programma, rooster, voorwaarden


 • Yoga boerderij Oene heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van een retreat, in het vooraf opgegeven lesrooster en de Algemene Voorwaarden. De cursist/deelnemer wordt via de website, mail of app van de wijzigingen op de hoogte gebracht.


Huisregels


 • In de studio is (buiten gedragen) schoeisel) niet toegestaan.
 • Etenswaren zijn niet toegestaan in de yoga ruimte, een goed afsluitbaar flesje water is wél toegestaan.
 • Het maken van foto- film- en geluidsopnames is uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Yoga boerderij Oene.
 • De yoga ruimte is 15 minuten voor aanvang van de les toegankelijk. Gelieve ten minste 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn.
 • Gelieve stilte en rust in/rond de entree en in de yoga ruimte.
 • Mobiele telefoon in de nabijheid van de yoga ruimte bij voorkeur uit.
 • Op het terrein en in de ruimtes is roken en overmatig alcoholgebruik niet toegestaan.
 • Huisdieren zijn niet welkom.
 • Behandel alles in en rond de locatie met zorg en aandacht. Eventuele ontstane schade kan op de veroorzaker verhaald worden.
 • Deelnemer(s) die zich niet aan de huisregels houden, dan wel de aanwijzingen van de huiseigenaren niet opvolgen, kunnen uit de les, workshop of retreat verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen recht op restitutie van geld.

   


Algemene voorwaarden
klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden
YBO voorwaarden (1).docx (18.33KB)
Algemene voorwaarden
klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden
YBO voorwaarden (1).docx (18.33KB)
E-mailen
Map
Instagram